Jesteśmy nowoczesną firmą działającą od 1990 roku w wyspecjalizowanej branży technicznej.

Na podstawie wysoko wyszkolonej kadry inżynierskiej i wykonawczej realizujemy skomplikowane przedsięwzięcia techniczne mieszcząc się w rynkowych uwarunkowaniach.

Firma specjalizuje się w produkcji, remontach, modernizacjach i naprawach urządzeń do wykonywania przeładunków oraz składowania pełnego wachlarzu towarów sypkich i płynnych w portach w szczególności objętych wymaganiami Transportowego Dozoru Technicznego czy Urzędu Dozoru Technicznego.

Firma podejmuje wyzwania dotyczące urządzeń prototypowych oraz nietypowych z nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi.

Obsługa klientów jest kompleksowa i może się zacząć od zaproponowania klientowi miejsca do wykonania obsługi towaru oraz rozwiązań technicznych i projektów wstępnych urządzeń do przeładunku i składowania towaru poprzez projekty techniczne, pełne wykonawstwo do jego konserwacji, napraw czy późniejszej modernizacji w trakcie użytkowania . Na bazie naszych wieloletnich doświadczeń potrafimy rozwiązać większość problemów dotyczących wprowadzenia do przeładunku nowego towaru, który nie może ze względów technicznych korzystać z istniejącej infrastruktury portowej lub dostosować tę infrastrukturę w postaci modernizacji technicznej urządzeń zgodnie z warunkami dozoru UDT I TDT.