Naprawy, montaże, urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (autocystern, cystern kolejowych, statków) do materiałów płynnych palnych i żrących na które składają się wszystkiego typu niżej wymienione urządzenia:

  • Nalewaki,
  • Ramiona Nalewcze,
  • Inne elastyczne połączenia z środkami transportowymi.

Firma posiada wszechstronne doświadczenie w wykonywaniu prostych urządzeń i połączeń oraz skomplikowanych ze sterowaniem pneumatycznym i innego rodzaju napędem.