• Budowa nowych,
 • przeniesienia na nowe miejsce,
 • montaże z elementów,
 • naprawy i modernizacje,
 • dostosowanie do wymagań dozorowych TDT,
 • dostosowania do wymogów ochrony środowiska,
 • inwentaryzacje,
 • projekty zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników o nadciśnieniu nie wyższym niż 0,5 bara, przeznaczonych do magazynowania materiałów niebezpiecznych  o właściwościach trujących lub żrących oraz do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych, których prężność par w temperaturze 50°C nie jest większa niż 3 bary, a temperatura zapłonu nie jest wyższa niż  61°C.
 • Badania nieniszczące stanu technicznego konstrukcji zbiorników,
 • montaże podwójnego  dna z monitoringiem,
 • podwójny płaszcz,
 • próby  szczelności zbiorników i sprawdzenie grubości konstrukcji i inne specjalne wymagane przez klienta usługi związane z tego typu zbiornikami. Do wyżej wymienionego zakresu należą wszystkie urządzenia i akcesoria montowane na zbiornikach : zasuwy, zawory oddechowe nad- podciśnieniowe, podłączenia i systemy przeciwprzepełnieniowe oraz monitoringu poziomu i inne.