• Naprawy,
  • modernizacje oraz wdrażanie innowacji
  • dostosowania do nowych ładunków konwencjonalnych dźwigów jednolinowych do chwytaków do materiałów sypkich,
  • przeróbki – dostosowania i modernizacja konstrukcji do nowego miejsca po przeniesieniach zgodnie z wymaganiami dozorowymi UDT.
  • Transport ponadgabarytowy morski i lądowy oraz finalny montaż z uruchomieniem.
  • zaawansowane modernizacje żurawi oraz dźwigów – jako pierwsi w Polsce zmodernizowaliśmy dźwig zmieniając jednostkę napędową z wysokoprężnej na elektryczną wraz z modernizacją systemu hydraulicznego. Powstała hybryda elektryczno-hydrauliczna pracuje z większą niezawodnością połączoną z niższym kosztem.

Poniżej zaprezentowane są rozwiązania wykorzystywane w naszej firmie jak i wykonane na zlecenie klientów